วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิชาช่าง:เบรค(brakes)

เบรคนั้นมีหลายชนิดด้วยกันแต่ในที่นี้จะพูดการติดตั้งปรับแต่ง เบรคที่เป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแร่หลายนั่นคือ วีเบรค เบรคก้ามปู(จักรยานเสือหมอบ) และ เบรคดิส

เรื่องของวีเบรค (v brakes)-วิธีการติดตั้งวีเบรค(How to install v brakes)

-วิธีการปรับแต่งวีเบรค(How to adjust v brakes)เรื่องของดิสเบรค (disc brakes)

-วิธีการติดตั้งและไล่น้ำมันดิสเบรค(How to bleed disc brakes)


-วิธีการปรับแต่งเปลี่ยนผ้าดิสเบรค(How to adjust disc brakes)